Gaskeuring

De keuring van een gasinstallatie is in heel België verplicht vóór de opening van een meter (voor elke gastinstallatie of hernieuwing).

Types van gaskeuring:

  • Keuring in het kader van de opening van een nieuwe meter
  • Periodieke keuring
  • Keuring na aanpassing van de installatie
  • Dichtheidstest

 

Keuring in het kader van de opening van een nieuwe meter of periodieke keuring

Deze keuring is verplicht in de drie Gewesten van het land en worden uitgevoerd volgens de geldende normen:
NBN D51-003/ NBN D51-004/ NBN D51-006/ NBN B61-001/ NBN B61-002

Het isometrieschema

Het isometrieschema: dit is een schema van de gasleidingen en de toestellen die werken op gas dat moet worden opgesteld door de installateur.

De dichtheidstest

Deze test is belangrijk omdat hij de mogelijkheid biedt om te controleren of de doorvoer van het gas in de leidingen correct verloopt en zonder lekken. De leiding wordt onder druk gezet met lucht. De testdruk zal 100 mbar bedragen. Wij voeren deze test uit met een digitaal toestel met zeer grote nauwkeurigheid. Na een wachtperiode waarin de testdruk zich kan stabiliseren en zich eventueel kan corrigeren, analyseren wij de instandhouding gedurende een voldoende lange periode van een stabiele druk (nultolerantie voor een nieuwe installatie en tolerantie van 1 liter/uur voor een bestaande installatie) op de controlemanometer.