Rioolkeuring

Sedert 2011 is er een nieuwe wetgeving van kracht die oplegt tot een keuring van riolering & drinkwater bij nieuwbouw.

De keuring is verplicht in volgende gevallen:

  • Voor de eerste ingebruikname
  • Bij belangrijke wijzigingen
  • Na vaststelling van een inbreuk
  • Bij aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein met verplichting om af te koppelen op privédomein

 

Voor een volledig keuringsdossier zijn er 3 documenten nodig:

Het uitvoeringsplan (in drievoud) met aanduiding ligging alle essentiële onderdelen

De onderdelenlijst (in drievoud): zie document

Een keuringsverslag per woonéénheid (d.w.z. voor een appartementsblok met 10 appartementen zijn 11 attesten nodig nl. 1 per appartement en 1 voor het globale)

Daarbij is het belangrijk dat het afvoersysteem volledig geplaatst is op het moment van de keuring.

Concreet worden de documenten gecontroleerd, wordt er een keurder gecontacteerd voor een afspraak ter plaatse die dan ter plaatse de nodige vaststellingen doet (waarbij alle toezichtputjes door de bouwheer dienen opengemaakt te worden) en worden de documenten in 3-voud door opdrachtgever en keurder ondertekend. De vaststellingen bestaan er in na te gaan of er een gescheiden stelsel is aangelegd, of de juiste leidingen of de juiste afvoeren zitten en of de onderdelenlijst (ingevuld door architect of bouwheer) conform is.

Eén exemplaar van de 3 documenten is voor de watermaatschappij, één voor de bouwheer en één voor de keurder.