Vochtproblemen

Een grondige gebouweninspectie bestaat eigenlijk uit drie delen:

  • Vochtproblemen
  • Isolatie problemen
  • Problemen betreffende luchtdichtheid

  

Vochtproblemen

Woningen worden zeer goed beschermd tegen opstijgend vocht. Maar dat is lang niet de enige bron van vocht in de woning.

Vochtmigratie in vloerplaat, dampspanning in kelder, condensatie in de woning, etc zijn belangrijke oorzaken van vochtproblemen.

Deze vochtproblemen zorgen niet enkel voor een vaak zeer ongezond binnenklimaat (schimmelvorming), maar zorgt tevens voor een continue verdamping en dit vergt veel energie.

  

Insijpelend vocht

Insijpelend vocht    Insijpelend vocht

  

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht Opstijgend vocht

  

Lekkende vloerverwarming

Lekkend vloerverwarming Lekkend vloerverwarming

  

  

Isolatieproblemen

Bij een gebrek aan isolatie of niet aaneensluitende isolatie kunnen zich verschillende problemen voordoen. Uiteraard hebben we op de eerste plaats energieverlies. In onderstaande figuur vindt u een overzicht van de verliezen in een doorsnee woning.

 Warmteverliezen

 

Op de koudste bouwdelen kan er zich condens vormen. Warme lucht bevat veel vocht en zodra die warme lucht in aanraking komt met een koud vlak zal die warme lucht zijn vocht afgeven. Op de vochtige/ natte plekken kan zich na verloop van tijd schimmel vorming voordoen.

Door koude vlakken kan zich ook een interne luchtstroom voordoen. Warme lucht zal van nature stijgen (convectie). Indien deze warme lucht botst tegen een koud vlak zal deze “vallen” en op die manier een interne luchtstroom op gang brengen.

 

Luchtdichtheid

Indien de buitenschil van het gebouw niet luchtdicht is kan de buitenlucht binnendringen in de woning. Dit zal in de winter oorzaak zijn van een verhoogd energie verbruik en vooral een koude tocht gevoel. Maar ook condensatie en eventueel schimmel vorming kunnen daar het gevolg van zijn.

Ook als de buitenlucht niet tot binnen in de woning komt kan die toch schade aanrichten. Indien de buitenschil van het gebouw niet winddicht is kan de buitenlucht binnendringen in de constructie van de woning. Isolatie betekent stilstaande lucht. Indien er zich een tochtstroom voordoet binnenin de constructie dan zal het voorziene pakket isolatie veel minder opleveren dan verwacht. Ook kan kunnen condensatie en schimmelvorming optreden.

 

 

Een grondige gebouweninspectie zal dus deze drie problematieken onderzoeken (isolatie – luchtdichtheid – vocht).

Hiervoor zal men gebruik maken van verschillende meetinstrumenten. Dankzij de infrarood camera zullen we de grote temperatuurverschillen in een vlak, constructie deel opmerken.

Aan de hand van een grote 'ventilator' (blowerdoor) kunnen we de woning in onderdruk en overdruk plaatsen en met rook en thermografie de luchtlekken opsporen. Tot slot zal men via klimaatmeetapparatuur o.a. de relatieve vochtigheid van de verschillende lokalen meten. Hieruit kan men dan het dauwpunt berekenen en nagaan of er gevaar is voor condensatie problemen. Het vochtgehalte van de vloerplaat wordt gemeten met een hoogfrequentie vochtmeter.