EPC

Energie Prestatie Certificaat

  • Tarieven
  • Hoe gaat men te werk?
  • Waarom een EPC?

 

Tarieven

De prijs voor het opmaken van een EPC certificaat hangt af van volgende factoren:

  • Omvang van de woning
  • Aantal verwarmingssystemen

 Wij garanderen een oplevering van het energiecertificaat in maximaal 4 werkdagen na de opmeting.

 

Werkwijze

Voor de opmaak van het EPC certificaat, komt de energiedeskundige ter plaatse de woning inspecteren. Dergelijke inspectie neemt ongeveer 1 uur in beslag. Hij kijkt daarbij naar:

 

· het dak

· de muren

· de vloer

· de ramen

· de deuren

· bouwfysische eigenschappen

· de gebruikte isolatiematerialen

· de verwarmingsinstallatie(s)

· sanitair warm water

· enz.

 

Documenten die door de energiedeskundige in aanmerking mogen genomen worden:

  • gedateerde plannen van architect
  • originele facturen van bouwmaterialen en van verwarmingsinstallaties
  • originele facturen van een geregistreerd aannemer
  • chronologie van foto’s die genomen werden tijdens het bouwproces
  • subsidieaanvragen aan de Vlaamse overheid, werfverslagen, EPB-aangifte

 

Vervolgens stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken.

Binnen de 4 werkdagen na de opmeting ontvangt u per mail een voorlopig EPC.  Het EPC dossier wordt volledig opgevolgd en becommentarieerd telefonisch of per email.

Na ontvangst van betaling wordt het officieel EPC afgeleverd/opgestuurd.

Het EPC is 10 jaar geldig.

 

  

Waarom een EPC?

Het EPC is verplicht bij woningen, appartementen, ... die te koop of te huur worden aangeboden. Potentiële kopers of huurders krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning en bovendien krijgen ze een aantal vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

Verkopers en verhuurders kunnen met het EPC de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten.

Het energieprestatiecertificaat legt op zich geen eisen op aan het gebouw, maar informeert de potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water.

Het kengetal wordt uitgedrukt in kWh/m² en drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners. Dit kengetal zal dus vaak niet overeenstemmen met de gegevens die u bijvoorbeeld op uw elektriciteitsfactuur vindt. Indien u een doorlichting wenst over uw energieverbruik moet u een energie audit (EAP) laten uitvoeren.

Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) gepositioneerd ten opzicht van geldende referentiewaarden. Een woning die zich in de groene zone bevindt, scoort dus goed op vlak van energie. Een woning in de rode zone zal energieverslindend zijn. Aan de hand van het energieprestatiecertificaat kunnen kopers en huurders verschillende woningen met elkaar vergelijken, op gebied van het (berekend) energieverbruik. 

Naast deze 'score' bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht maar bieden de koper of huurder nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen.

Voor verdere informatie kan u terecht op de site van het Vlaams Energie Agenstschap (VEA).